Arti Kata "kitab" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "kitab" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

ki·tab n 1 buku: -- bacaan; 2 wahyu Tuhan yg dibukukan; kitab suci: Alquran adalah -- yg harus dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam;
-- kejadian kitab suci yg menceritakan terjadinya alam semesta; -- kemitab berbagai-bagai kitab; -- logat daftar kata dng ucapannya yg baik; -- sembahyangan buku doa; -- suci wahyu Tuhan yg dibukukan (spt Alquran, Injil, Taurat, Zabur); -- tib buku mengenai mantra atau jampi-jampi;
ber·ki·tab v mempunyai kitab (suci);
pe·ngi·tab·an n Huk pengumpulan larangan dan suruhan kitab (undang-undang); pencatatan hukum

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "kitab"

Kata yang Mirip :

kitabulahkitakitangkitarkitkitikkitinkitingkitirkitorangkitrikitskikiakiahkiaikiakkialkiamkiamatkiambangkiankiang-kiutkianikiapkiarkiarakiaskiasikiasmus

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

ganjurkitabdandangcakarhomoseksualatletiksuruhantarsukununatakgunritkonsekuensiregresikelikatpuriscurammassalyudisialtihulkooperasipanelisskedulgruptelempapmarineorokkeledangpulesbangkalnisbibebek

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03