Arti Kata "kelian" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "kelian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1ke·li·an Bl n kepala desa;
-- banjar ketua kelompok dl organisasi desa; -- brahmana kepala kaum brahmana yg menyelenggarakan upacara keagamaan; -- pekasih petugas yg mengawasi pengaliran dan penanaman sawah; -- subak kepala subak; -- teruna petugas yg mengorganisasi kerja bakti

2ke·li·an ark n galian; tambang (timah dsb)

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "kelian"

Kata yang Mirip :

keliarkelikelibangkelibatkelicapkelicikelicihkelicikkelidaikelihkelijakkelikkelik-kelikkelikakelikahkelikatkelikikelikihkelikikkelikirkelilingkelilipkelimkelimantangkelimpanankelimpungankelimunkelimutkelincikelincir

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

kelianintuisimem-jerbaasakelanamobilisasikusumakudisozonisatorsimalakamatumpasfonografberaifungsionalorokkansellisteriaataskasuarikelemuraksarakelininglarangsiwerKaabahsedahpeptikmartabakjual beli

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03