Arti Kata "alaika salam" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "alaika salam" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

alai·ka sa·lam Ar p semoga kedamaian menyertai Anda

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "alaika salam"

Kata yang Mirip :

alaikum salamalaialai-belaialaihi salamalaalabangkaalabioalafalahalakalakrimaalaliaalamalamahalamakalamandaalamasalamatalamatulhayatalamialamiahalaminalan-alanalangalang-alangalangkahalantoisalapalap-alapalarm

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

alaika salampascasarjanatambobolossurvaitaulanintelekinterpretasibanzaimadahibadahenergikilogramwahanaubahasakerungmonumentallemburterminografikompetisibrahmiinovasidaengmayoritastransfercumbukhaskubulekspedisi

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03