Arti Kata "ahli" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "ahli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1ah·li 1 n orang yg mahir, paham sekali dl suatu ilmu (kepandaian); 2 a mahir benar: dia seorang yg -- menjalankan mesin itu;
-- agama orang yg mendalami ilmu agama dan ketuhanan; ulama; alim; -- bahasa orang yg mahir dl pengetahuan bahasa; -- bedah dokter ahli dl hal membedah (operasi); -- bumi orang yg ahli dl pengetahuan tanah; -- filsafat orang yg memiliki kemampuan pengetahuan dan penyelidikan dng akal budi mengenai hakikat segala yg ada, sebab, asal, dan hukumnya; filsuf; -- fisika orang yg ahli dl bidang fisika; fisikawan; -- fitopatologi orang yg ahli dl bidang ilmu penyakit tumbuh-tumbuhan; -- gempa ahli seismologi; -- geofisika orang yg ahli dl menentukan ciri fisik bumi dg menggunakan metode fisika kuantitatif; -- geologi orang yg ahli dl menafsirkan struktur, asal mula, dan perkembangan bumi serta isinya; -- geologi minyak ahli geologi yg bekerja dl kegiatan eksplorasi atau produksi minyak dan gas bumi; -- hadis orang yg ahli dl seluk-beluk hadis; -- hukum orang yg mahir dl ilmu hukum; -- ibadah orang yg taat menjalankan kewajiban agama (Islam dsb); -- ilmu racun orang yg mahir dl pembuatan dan penawar racun; -- informasi petugas informasi yg memiliki keahlian tertentu dan mampu mengelola perpustakaan ilmiah, penekanan tugasnya lebih diutamakan pd keahlian dl pemberian jasa informasi dp pengetahuan tt suatu ilmu; -- matematika orang yg ahli dl bidang matematika; matematikawan; -- media seseorang yg memiliki pengetahuan yg luas dl media pendidikan; -- mesin kapal Lay perwira bagian mesin kapal niaga yg tugasnya menjalankan, merawat, dan memperbaiki semua mesin di kapal; -- mikologi orang yg ahli dl bidang cendawan; -- multimedia orang yg menguasai bidang komunikasi perantara (perhubungan); -- nujum 1 orang yg pandai meramalkan sesuatu dng melihat bintang; 2 orang yg pandai meramal nasib orang dng melihat tapak tangan dsb; -- obat orang yg ahli dl hal obat-obatan; -- patung orang yg ahli dl membuat patung; -- peneliti muda pangkat peneliti golongan IV/c, satu tingkat di bawah ahli peneliti madya, satu tingkat di atas peneliti madya, setaraf dng pembina utama muda dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- peneliti madya pangkat peneliti golongan IV/d, satu tingkat di bawah ahli peneliti utama, satu tingkat di atas ahli peneliti muda, setaraf dng pembina utama madya dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- peneliti utama pangkat peneliti yg tertinggi golongan IV/e, satu tingkat di atas ahli peneliti madya, setaraf dng pembina utama dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- pikir ahli filsafat; -- purbakala orang yg ahli dl bidang ilmu sejarah dan benda purbakala; -- seismologi orang yg ahli dl cabang ilmu yg menelaah getaran bumi, baik yg disebabkan oleh alam maupun buatan; ahli gempa; -- sejarah orang yg paham dl ilmu sejarah; -- sihir orang yg memiliki dan menguasai ilmu sihir; juru teluh; -- sufi ahli tasawuf; ahli suluk; -- suluk orang yg menganut dan melaksanakan tarekat tertentu untuk mendekatkan diri kpd Tuhan; -- tafsir orang yg ahli dl menerangkan maksud ayat-ayat Alquran; -- tarekat ahli suluk; -- tarikh ahli sejarah; -- tasawuf 1 orang yg mahir dl ilmu tasawuf; 2 orang yg menganut dan melaksanakan tasawuf; -- Taurat 1 Isl penganut ajaran kitab Taurat pd zaman Nabi Musa a.s.; 2 Kris pengajar dan penafsir Kitab Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa (Taurat atau Pentateukh); -- tetas orang yg mempunyai keahlian dl bidang penetasan telur;
ber·ke·ah·li·an v memiliki keahlian; mempunyai kepandaian;
meng·ah·li·kan v mempelajari suatu ilmu (kepandaian) supaya menjadi ahli: tidak sedikit orang asing yg ~ dirinya dl membatik;
ke·ah·li·an n kemahiran dl suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan)

2ah·li n anggota; orang(-orang) yg termasuk dl suatu golongan; keluarga atau kaum;
-- bait sanak keluarga serumah; kerabat terdekat; -- famili sanak saudara; -- hadis orang yg berpegang pd hadis; pemegang hadis; -- kitab orang-orang yg berpegang pd ajaran kitab suci selain Alquran; -- kubur orang-orang yg telah meninggal; penghuni kubur; -- maksiat orang yg gemar melakukan perbuatan yg tercela, buruk, dsb; -- peserta pemegang saham; -- rumah keluarga seisi rumah; -- sufah orang yg turut hijrah bersama Nabi Muhammad saw. dr Mekah ke Medinah dng membawa harta seadanya, dl keadaan serba kurang; -- sunah kaum muslimin yg mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw.; -- sunah waljamaah kaum muslimin yg mengikuti ajaran Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., dan menerima ijmak ulama; -- waris orang yg berhak menerima warisan (harta pusaka)

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "ahli"

Kata yang Mirip :

ahli negaraahlulbaitahlulkitabahlulkuburahlunujumahlusulukahlusunahahAhadahadiatahimsaahistorisahkamahmakahmarahoahsanahwalAa-abab-abaaba-abaabadabadiabadiahabadiatabahabah-abah

Kosakata Populer

Sedang Dilihat

ahliilafipikaukaviarsesuaibalafiksiari-arirapangsetelhorakkloroplaskoralitkojarundukkemuncupbundakadulitahingresiffototropisboro-borokasatmatalaknatullahprojenuhkampakgoniehfumigasi

Komentar dan Tanggapan

Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut: https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03Mohon melaporkan iklan yg membuat Anda tidak nyaman melalui link berikut:

https://goo.gl/forms/6YnDDDGF5Fg9VGO03